Ny helpdesk

vi innfører fra 01.02.2009 en ny kunde portal for registrering av support hendvendelser.

All e-post sendt til vår support e-post blir logget med ett saks nummer for videre oppfølging.
Dette gjør det mu
lig for våre kunder å logge seg på vår service portal og få tilgang til alle sine registrerte support hendvendelser og status på disse. Det er også muligheter for å søke i vår kunnskaps base.

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...