Gjøvik Interkommunale Legevakt

har nå elektronisk kommunikasjon med fastlegene via Norsk Helsenett.


Vika drifter og bistår legevakta vedrørende
elektronisk overføring via Norsk Helsenett noe som  
er i tråd med Nasjonal strategi for elektronisk
samhandling i helse- og omsorgssektoren.

Se: http://www.helsedirektoratet.no/samspill/meldingsloftet/

Vika vil også gratulere den interkommunale legevakta med sine første 5 år.

Kontorer som trenger hjelp med oppsett av kommunikasjon kan ta kontakt med oss på
61139040.

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...