e-resept

Vika bistår med installasjon og opplæring

i forbindlese med utrulling av e-resept til legekontorene.
Det er mange utfordringer i forbindelse med implementering av løsningen
og Vika kan bistå med dette for å få en så smidig implemntering som mulig.
For mer informasjon se:

http://www.helsedirektoratet.no/it-helse/eresept/sider/default.aspx

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...