Feil på utgående e-post

hos Broadnet. Det er meldt inn som saks nummer 31644. E-post går ut men har ett etterslep på opp til 12 timer.

14.00 Braondet anbefaler å benytte smtp.broadnet.no som utgående server. Vika har også fått tilbakemelding om at smtp.vmail.no ikke skal benyttes som smarthost, uten at vi har greid å få en forklaring/begrunnelse for dette.

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...