Ny fjernhelps løsning Helse.

Vika har etablert en ny fjernhjelpstjeneste for våre Helse kunder. Denne er langt raskere en tidligere løsning og vil forenkle vår drift. Det er ingen kostnader knyttet til dette for våre kunder.

Klient programet kan lastets ned her:
 
https://vika.no/FjernHjelpInstall.zip

Vika fjernhjelp i Norsk Helsenett.
En sikker fjernhjelps løsning ende til ende driftet av Vika as.

Løsningen sikrer at kun godkjente brukere får tilgang til fjernhjelpsløsningen
for NHN sine kunder, på en sikker måte i henhold til Norm for informasjons sikkerhet.
Ta kontakt for mer informasjon på e-post:helpdesk@vika.no
eller på telefon 61 13 90 40

Løsningen kan sameksistere med dagens Netop løsning fra NHN.

Løsningen er ikke kun klient basert (Team Viewer) og må derfor ikke installeres i sammen med andre tilsynelatende tilsvarende løsninger fra andre leverandører.

Ta kontakt med Vika as hvis en ønsker å sikkerhets godkjenne i henhold til Normen for informasjonsikkerhet , tilgang for fjernhjelps løsning fra andre NHN partnere. E-post: helpdesk@vika.no


Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...