Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss.

Dette er kriminelle som forsøker å få tilgang til data på våre servere. Våre rutiner har fanget opp dette og stanset all denne trafikken, men den trafikken forsinker våre nettverk. Vika er i dialog med linje leverandørene Telenor og Broadnet for å stanse denne trafikken før den når våre systemer. Dette er løst og det er nå normal drift.

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...