Hjemmekontor løsning for leger

Hjemmekontor løsning for leger


Ta kontakt med oss og vi kan hjelpe dere å komme i gang med hjemmekontorløsning på en sikker måte. Dette er gratis for NHN sine kunder! Se NHN sine sider:

http://www.nhn.no/Nyhetsartikler/nhn-hjemmekontor-blir-gratis-tilleggstjeneste-for-sma-og-mellomstore-organisasjoner

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...