Driftsavtaler

Vika AS tilbyr driftsavtaler med avtalt ønsket responstid og SLA, avhengig av nødvendig oppetidsgaranti for kundens tjenester og kan tilby alt fra neste arbeidsdag og opptil
24-timers vakttjeneste.

Våre driftsavtaler er spesielt egnet for bedrifter med behov for tett oppfølging og rask respons.
En driftsavtale vil være forebyggende for driftsstans og vil også sørge for rask
behandling av kritiske tjenester. I tillegg med dette vil en driftsavtalekunde få
prioritet fremfor kunder uten driftsavtale.

Vika AS har lang erfaring med servere, nettverk  og klientløsninger.
Vi kan derfor ofte forutse kritiske situasjoner og med dette ta nødvendige tiltak
for høyere driftssikkerhet.                                                    

Ta kontakt for videre informasjon om våre driftsavtaler.

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...