Om Vika

Vika er totalleverandør av IT-tjenester
og maskinvare for bedriftsmarkedet.

Vi har i løpet av årene markert oss i markedet som en trygg leverandør
av skreddersydde løsninger for små og store bedrifter, i alle typer
segmenter. Vika har inngått samarbeid med Dell og blitt en av et fåtall
sertifiserte Dell Enterprise Partnere i Norge. Dette gjør det mulig for
bedrifter å få lokal hjelp, råd og veiledning på alt fra enkle IT-løsninger
til avanserte virtualiserings- og datalagringsløsninger.

Som partner med Norsk Helsenett kan Vika tilby
utvidet drift av IT-løsninger for alle typer helseforetak.
Vi har bred erfaring med de fleste journalsystemer
og tilleggsprogramvare som benyttes i helseforetak
i dag.

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...