Overvåkningstjeneste med alarmtjeneste

Vika benytter SNMP-baserte overvåkningystemer som kan varsle om nettverksproblemer, backup-status, lite diskplass, lite minne osv på servere og andre enheter, før dette blir ett problem som går ut over daglig drift hos våre kunder.
Dette er en løsning som sparer våre kunder for uventede avbrudd og kostnader.

Ta kontakt for en demonstrasjon.

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...