RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) er en AAA (authentication, authorization, and accounting) protokoll for kontrollering av tilgang til nettverksressurser. Vi leverer og drifter RADIUS løsning fra Vasco. Primært gjelder dette avanserte pålogging via Mobiltelefon, Smartkort og engangspassordbrikke. Dette som en del av en sikkerhetspakke for VPN / Websikkerhet / nettverkspålogging og adgangskontrollsystemer.

 

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...