VPN-løsninger

VPN - Virtuelt privat nettverk - benyttes for sikker datakommunikasjon mellom to eller flere parter over Internett og kan skilles i to hovedkategorier.

Fast VPN-forbindelse tilbyr en sikker kommunikasjonskanal mellom to eller flere lokasjoner som alltid er operativ, uten behov for personlig autentisering eller pålogging for bruk.
Typiske bruksområder er ASP-drift eller mellom avdelingskontorer.

Mobile VPN-forbindelser gjør det mulig for omrreisende brukere å få sikker tilgang til sine data uavhengig av lokasjon ved hjelp av personlig påloggingsautentisering.

Vi fører i dag VPN-løsninger fra markedsledende Checkpoint og Zyxell.

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...