Referanser


Gjøvik Legesenter er svært fornøyd med Vikas utpregede serviceinstilling og
evne til hurtig problemløsning. Vi føler oss sikre på at datahelsen til enhver tid er i
trygge og erfarne hender, enten det gjelder maskinvare, journalsystemer,
e-post eller internettløsninger. Vidar Moldegård, Gjøvik Legesenter.

 

Vi kan nå fokusere på våre primæroppgaver og opplever en hverdag med
stabilt datasystem hvor alt fungere til enhver tid. - Vidar Kjønsberg, Daglig leder

 


Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...