Musikk / studio

Vika samarbeider med Musikkbørsen Gjøvik med løsninger for datastyrte musikk/media studioer. 
Vi kan levere komplette løsninger med programvare og maskinvare tilpasset musikkbruk og drift av dette.
Vika har også et demo studio med Cubase/Nuendo og Protools HD3 i tillegg til en rekke 
av analogt utstyr og mikrofoner.  

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...