Verksted

Vika AS har eget serviceverksted hvor vi utfører reparasjoner
på det meste av datateknisk utstyr. Vi har lang erfaring med
feilsøking, problemretting og redning av data fra datamaskiner.

I tillegg har vi kontakt med IBAS som har spesialisert seg på
rekonstruksjon av skadede/tapte data, hvor vi kan tilby våre
kunder hjelp til å få utført jobb hos dem, dersom vårt verksted
ikke strekker til.

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...