På-stedet service

Vika AS tilbyr på-stedet service for våre kunder. Våre teknikere har bred kompetanse og erfaring som sikrer rask og effektiv feilretting på kundens lokasjoner.
For våre serviceavtalekunder tilbyr vi på-stedet service også på hjemmekontoret.

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...