VMware

VMware er den globale lederen innen programvare for virtuell infrastruktur.
Dette gjør at en kan kjøre flere virituelle operativsystem på samme fysiske maskin.
Vika drifter i dag serverløsninger basert på denne teknologien.(VMware Infrastructure 3)
Vika leverer løsninger basert på Dell SAN / Vmware for ytelse og sikkerhet.
Har dere flere servere og ønsker å se på VMware så ta kontakt så kan vi sammen finne løsninger.


Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...