Microsoft

Microsoft programvare - dette er, og har vært, den ledende programvareleverandøren og alle våre kunder benytter Microsoft programmer i en eller annen form. Vika leverer og drifter løsninger basert på Windows Server / Exchange  / SQL / Small Business m.m.

Fakta:

Microsoft Norge har mer enn 2000 ulike partnere som spenner fra databutikken på hjørnet til ledende aktører i Norsk IT-næring. Rundt 400 av disse utvikler også egne programvareløsninger på vår teknologiske plattform. Samlet omsetter våre partnere årlig Microsoft-produkter for rundt 1,5 milliarder kroner i det norske markedet.

Microsoft Norges viktigste oppgave er å legge til rette for at våre partnere skal ha best mulig forutsetninger for å selge våre programvareprodukter og –løsninger. Vi tilbyr våre partnere seminarer og opplæring som skal gi våre felles kunder best mulig forutsetninger for å ta i bruk og hente ut gevinstene av å ta i bruk ny teknologi.

Våre partnere kjøper våre programvareprodukter direkte fra vår Europeiske produksjonsfasilitet i Irland. Microsoft Norge får kommisjonsinntekter fra Microsoft International basert på det salg vi medvirker til å generere i Norge.


 

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...