Helpdesk og kundeservice


  
   (klikk på bildet over for å komme til Helpdesk-applikasjonen)

  VIKA kundeservice / Helpdesk 

Ved å sende e-post til  registreres alle hendvendelser i vårt Helpdesk-system og det genereres et saksnummer.
Vika vil følge opp dette saknummeret med tildeling av teknikker og prioritet.
Kunden kan logge seg på for å se alle sine registrerte saker og vår oppfølging.

Alle e-post hendvendelser genererer automatisk ett brukernavn for helpdesk pålogging.
For å få passord klikk påminelse under "Mistet passord" (NB! brukernavn = e-post addressen) eventuelt  kan de som ikke har registrert seg via e-post, registrere seg ved å klikke på registrer i påloggings vinduet.

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...