Fjernhjelp

Vika tilbyr sine kunder fjernhjelpsløsning som gjør at vi kan
ta fjernkontoll av brukerens pc ved å kjøre ett lite program.
 
Klikk her "Vika fjernhjelp" for å laste inn programmet.
Ring oss på 61139040 for å gjøre en avtale og få videre instruksjoner.
MAC Brukere må velge denne snarveien "Vika fjenhjelp MAC"

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...