Linker


For å sjekke om man er registrert i SPAM databaser se  her DNSBL.info.


Norid .no-domener   www.norid.no

Datatilsynet   http://www.datatilsynet.no

Norsk Helsenett    http://www.nhn.no

Pasientreiser (NISSY) http://pasientreiser.no

Tregheter - løst

Vi har problemer med trafikk fra utenlandske server som medfører tregheter hos oss. // Les mer...

Ny tjeneste er tilgjengelig for våre helsekunder.

Vika har opprettet en drift tjeneste som setter oss i stand til å få "online" informasjon fra servere og nettverk ute hos kunder i NHN. Ta kontak for mer informasjon. // Les mer...

Pasientsky

sin løsning med "Connected Clinic" er ikke en anbefalt løsning som Vika kan stå inne for. Vika advarer mot 5 års bindingstid på denne typen avtale. // Les mer...