By admin / Uncategorized / 0 Comments

Elvia har feil på strømnettet i Gjøvik og dette kan medføre driftsproblemer.
Dette er ikke planlagt vedlikehold men er grunnet feil i strømnettet i følge Elvia.
Vika har batteriløsning men vi kan oppleve feil og avbrudd pga. pågående arbeider.
Vi beklager ulempen dette måtte medføre.

By Ole Kristian Nygårdsmoen / Uncategorized / 0 Comments

I forbindelse med korona-virus har mange behov for hjemmekontor.

Legekontorene kan ta kontakt med oss så ordner vi med smartkort og oppsett av løsning i NHN.

Leger som ønsker video konsultasjons mulighet kan kontakte oss så hjelper vi med å sette dette opp.

Mer info finner en på https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

se også:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/nyheter/allmennlegenes-innsatsgruppe-covid-19/