By admin / Uncategorized / 0 Comments

Strømproblemer for Elvia i Gjøvik-området.

Elvia har feil på strømnettet i Gjøvik og dette kan medføre driftsproblemer.
Dette er ikke planlagt vedlikehold men er grunnet feil i strømnettet i følge Elvia.
Vika har batteriløsning men vi kan oppleve feil og avbrudd pga. pågående arbeider.
Vi beklager ulempen dette måtte medføre.