By Daniel Vikan / Helse / 0 Comments

Skadevare rettet mot helsesektoren

Det har nylig blitt oppdaget et nytt virus som har til hensikt å hente ut persondata ved å bryte seg inn i helsesektoren. Viruset er oppdaget på global skala og har rammet helsesektoren i flere land, inkludert Norge. Ved å ha maskiner som er oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringene, vil ikke dette være en like stor trussel.

Vi i Vika er klar over at det ikke alltid er like lett å holde alle systemer oppdatert til enhver tid, både med tanke på kompabilitet med programvaren som benyttes og stabilitet. Vår anti-virus produkt «Symantec Endpoint Protection» som er en komplett beskyttelsespakke for sluttbrukeren, hvor virusdatabasen oppdateres daglig og vil oppdage alle kjente trusler. Dette gjør våre kunder bedre rustet for å motstå slike angrep.

I vårt datasenter benytter vi i tillegg avansert IPS (Intrusion Prevention System) som beskytter mot kjente svakheter i programvare på pc og servere. Symantec er en verdensledende aktør og har i en årrekke levert god programvare relatert til anti-virus, malware og innbruddsforsøk.

For å lese mer om trusselen som har blitt oppdaget, anbefaler vi å besøke Digi.no sin artikkel eller lese rapporten til Symantec her.