By Ole Kristian Nygårdsmoen / Helse / 0 Comments

Viktig melding fra Direktoratet fra e-helse:

Journalsystemet må oppgraderes av journalleverandør for at det fortsatt skal ha tilgang til e-resept og kjernejournal

STATUS:

CGM – Det kommer en oppgradering av CGM som legger til disse nye sertifikatene.
Ta kontakt med oss så oppdaterer vi til siste versjon når denne er tilgjengelig.

SystemX – Medilink vil automatisk oppdatere dette.

Infodoc – Infodoc vil komme med oppdatering som inneholder nye sertifikater.
Ta kontakt med oss så oppdaterer vi til siste versjon når denne er tilgjengelig.

Promed – Har ingen status pr. i dag.